"Matěj Pospíšil (*9.9.1985 v Praze) je český ilustrátor a grafik, působící v reklamě, filmu a knižním průmyslu (www.matejpospisil.cz). Výtvarno a estetika ho nejen živí, ale i baví, a proto ji vnáší a propojuje se svým velkým zájmem a koníčkem - vařením a gastronomií. Psaní kuchařek je tak pro něj logickým vyústěním spojení lásky k dobrému jídlu a ke knize jako médiu."
Back to Top